0:00
0:00

0:00

Zofia Grudzińska
Nauczycielka języka angielskiego i psycholożka, realizatorka dźwięku w filmie. Jej zainteresowania dotyczą demokracji i autonomii uczniowskiej oraz zagadnień związanych z psychologią uczenia się. Jest współzałożycielką i koordynatorką Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji oraz wice-prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Koordynowała prace ekspertów Zespołu Parlamentarnego ds. Przyszłości Edukacji (2018-2019). Jest laureatką Nagrody im. Prof. Romana Czerneckiego za publikacje specjalistyczne w dziedzinie edukacji (w 2021 roku).