0:00
Zuzanna Nowicka
Zuzanna Nowicka
prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalizuje się w sprawach z zakresu wolności słowa. Naukowo zajmuje się także prawem Unii Europejskiej oraz logiką, której uczy na Uniwersytecie Warszawskim. Jest twórczynią popularyzującego prawo podcastu Lex Publica.