Białoruś w piątek: 13 kilometrów ludzkiego łańcucha pokuty
Białoruś, Mińsk wieczorem 21 sierpnia,, plac niepdległości

Białoruś w piątek: 13 kilometrów ludzkiego łańcucha pokuty