Trzy czwarte Polaków i Polek nie chciałoby zamienić złotówki na euro. Przywiązani do narodowej waluty są zwłaszcza dwudziestolatkowie. A także zwolennicy prawicowo-narodowego skrzydła trzech liderów K: Kaczyńskiego, Kukiza i Korwin-Mikkego

Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna wprowadzić walutę euro w miejsce złotego? Na takie pytanie w sondażu IPSOS dla OKO.press aż 72 proc. odpowiedziało w marcu NIE, a tylko 23 proc. TAK.

Wynik pokazuje, że słynny euroentuzjazm Polaków, którym chlubi się wiele środowisk, ma swoje ograniczenia, a w każdym razie nie obejmuje zmiany waluty. Szczególnie ciekawe są różnice pokoleniowe.

Wydawałoby się, że ludzie młodsi, ukształtowani już w Polsce po akcesji, więcej podróżujący i podatni na globalizację, powinni być bardziej otwarci na euro. Tymczasem jest odwrotnie.

Euro zamiast złotego? Odpowiedzi (w proc.) w grupach wiekowych: TAK (na zielono), NIE (na czerwono)

18-24 lata
 
25-29 lat
 
30-39 lat
 
40-49 lat
 
50-59 lat
 
60 lat i więcej

Pokolenie dwudziestolatków deklaruje większe przywiązanie do złotówki niż ludzie w średnim wieku, większe nawet niż najstarsi badani 60 plus. Może to wiązać się z ich większą podatnością na prostą „narrację patriotyczną”, która poza symbolami flagi czy orła, obejmuje też – jak widać – polską walutę, a także z ich sympatiami politycznymi. Jak wynika z marcowego sondażu OKO.press, dwudziestolatkowie, częściej niż starsi, głosują na partię Janusza Korwin-Mikkego (8 proc. w wieku 18-24 lata i 12 proc. w wieku 25-29 lat) i zwłaszcza Pawła Kukiza (odpowiedni: 16 i 19 proc.).

Najbardziej złota prawica

Wyraziste są też różnice między elektoratami partyjnymi. Tylko zwolennicy Nowoczesnej, którzy w marcowym sondażu stanowili 8 proc. badanych (ogromny spadek w porównaniu z grudniem – 21 proc.), są minimalnie częściej za euro. Zgodne jest to z wizerunkiem partii jako liberalnej i euroentuzjastycznej. Platforma Obywatelska, która w marcu urosła do 28 proc., nieco rozmyła swą liberalną tożsamość: za euro opowiedziało się tylko 38 proc. jej wyborców.

Na drugim biegunie są podobne do siebie prawicowo- nacjonalistyczne i eurosceptyczne PiS, Kukiz 15 i zwłaszcza formacja Korwin-Mikkego. Zwolenników euro jest w tych trzech partiach (statystycznie) tyle samo – 10 proc. Także analiza przepływów między partiami potwierdza, że te trzy formacje są postrzegane jako bliskie sobie.

Euro zamiast złotego? Odpowiedzi (w proc.) w elektoratach partyjnych: TAK (na zielono), NIE (na czerwono)

Wyborcy PiS
 
Wyborcy Kukiz 15
 
Wyborcy Wolności
 
Wyborcy PSL
 
Wyborcy Partii Razem
 
Wyborcy PO
 
Wyborcy SLD
 
Wyborcy Nowoczesnej

Poparcie dla euro rośnie też wraz z wykształceniem: od 17 proc. (podstawowe) do 30 proc. (wyższe).

Podobnie niskie poparcie dla euro pokazują ostatnie badania CBOS. Pracowania bada gotowość do rezygnacji ze złotego od kilkunastu lat. Następuje to systematyczny spadek: w 2002 roku, czyli jeszcze przed akcesją, euro chciało 64 proc. badanych, jeszcze w 2010 – 41 proc.

Sondaż IPSOS dla OKO.press 17-19 marca, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1001 osób.


Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!