0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Oświadczenie zostało upublicznione wieczorem, w niedzielę 10 października 2021 roku. Podpisali je byli prezesi starego, legalnego Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Zoll, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Rzepliński i Jerzy Stępień. Pod oświadczeniem podpisała się też prof. Ewa Łętowska, czy prof. Mirosław Wyrzykowski.

Sędziowie starego, legalnego TK sprostowali w nim nieprawdy, które znalazły się w decyzji TK Julii Przyłębskiej z 7 października 2021 roku. Piszemy, że to była decyzja, a nie orzeczenie, bo w składzie, który ją wydał byli tzw. sędziowie dublerzy. A zgodnie z wyrokiem ETPCz z 2021 roku, wyrok wydany przez taki skład nie ma waloru orzeczenia. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Przeczytaj także:

TK Przyłębskiej 7 października na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował, że Konstytucja ma prymat przez traktatami unijnymi. Że w Polsce nie muszą obowiązywać wszystkie wyroki TSUE. Ponadto TK Przyłębskiej zdecydował, że polscy sędziowie nie mogą badać statusu neo-sędziów powołanych przez nową, upolitycznioną KRS, choć pozwalają im na to wyroki ETPCz i TSUE.

Trybunał Przyłębskiej uznał ponadto, że polscy sędziowie nie mogą pomijać ani przepisów ustaw uchwalonych przez PiS, ani wyroków tego Trybunału. Na pomijanie przepisów krajowych, jeśli są sprzeczne z normami europejskimi lub Konstytucją, zezwala w wyrokach TSUE. Pisaliśmy o decyzji TK w OKO.press:

10 fałszywych tez w decyzji TK Przyłębskiej

Swoje racje TK Przyłębskiej wyłożył w ustnym uzasadnieniu decyzji. I nieprawdy, które w tym uzasadnieniu się znalazły, prostuje teraz 22 sędziów TK w stanie spoczynku.

Publikujemy w całości ich oświadczenie.

Oświadczenie 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Trybunał Konstytucyjny wydał w dniu 7 października 2021 r. wyrok w sprawie K 3/21 dotyczący miejsca prawa unijnego w polskim porządku prawnym. Wyrok ten wywołał wielkie zaniepokojenie społeczne ze względu na jego przewidywalne niszczące następstwa dla pozycji Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku w pełni podzielają to zaniepokojenie. Ponadto jednak uważają za swój obowiązek sprostowanie wielu fałszywych twierdzeń zawartych w wyroku, jego ustnym uzasadnieniu i komentarzach przedstawicieli władzy politycznej. Tak więc:

* nieprawdą jest, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. został wydany w celu zagwarantowania nadrzędności Konstytucji wobec prawa unijnego, ponieważ taka pozycja Konstytucji została wystarczająco utrwalona w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału (w sprawach K 18/04, K 32/09, SK 45/09);

* nieprawdą jest, że sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. mieści się w ramach kompetencji Trybunału i jest zgodny z Konstytucją;

* nieprawdą jest, że prawo unijne i dotychczasowe orzecznictwo TSUE kwestionują czy naruszają nadrzędność Konstytucji w polskim porządku prawnym;

* nieprawdą jest, że TSUE wymaga od polskich sądów zaniechania przestrzegania i stosowania Konstytucji jako nadrzędnego prawa Rzeczypospolitej;

* nieprawdą jest, że stosowania przez polskie sądy prawa unijnego nie da się pogodzić ze stosowaniem przez nie Konstytucji;

* nieprawdą jest, że kwestionowanie przez instytucje unijne naruszania przez polskie ustawy i praktykę ich stosowania zasad niezawisłości polskich sędziów, orzekających także w dziedzinach objętych prawem Unii, wykracza poza kompetencje przyznane Unii Europejskiej na podstawie art. 90 ust. 1 Konstytucji.

* nieprawdą jest, że prawo Unii Europejskiej i orzecznictwo TSUE wkraczają w normowanie ustroju sądownictwa w Polsce, ponieważ obrona niezawisłości sędziowskiej nie należy do ustroju sądownictwa;

* nieprawdą jest, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. będzie w stanie wywołać inne skutki prawne, niż wywieranie nacisku na działalność orzeczniczą polskich sędziów i grożenie im postępowaniem dyscyplinarnym.

* nieprawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny ma kompetencje do badania zgodności orzeczeń TSUE z Konstytucją i decydowania o wybiórczym respektowaniu orzecznictwa TSUE przez Polskę jako państwo członkowskie;

* nieprawdą jest, że sądy konstytucyjne innych państw członkowskich w sprawach relacji między prawem krajowym a prawem unijnym wydawały wyroki podobne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 roku".

Pod oświadczeniem podpisali się:

Stanisław Biernat, Teresa Dębowska-Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Leon Kieres, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik.

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze