Jakie wydarzenia w kraju i na świecie Polki i Polacy uważają za najważniejsze w mijającym roku? Sondaż CBOS przyniósł sporo zaskoczeń. Na przykład za jedno z najważniejszych wydarzeń 2016 Polacy uznali… wybory z 2015 roku

CBOS tradycyjnie w grudniu zapytał Polaków o najważniejsze ich zdaniem wydarzenia mijającego roku. Pytanie miało charakter otwarty – nie zawierało sugerowanych odpowiedzi. To tłumaczy duży rozstrzał opinii, duży, bo aż 42 proc., odsetek odpowiedzi „nie wiem” oraz zaskakująco wysoką pozycję między innymi wyborów prezydenckich i parlamentarnych z zeszłego roku: część Polaków po prostu uważa, że wybory odbyły się w 2016.W 2016 roku według respondentów – dla Polski

  • najważniejszym wydarzeniem były Światowe Dni Młodzieży (14 proc.);
  • na drugim miejscu było rozpoczęcie programu 500+ (10,3 proc.);
  • trzecie miejsce to wizyta papieża Franciszka (3,4 proc.).

Dalej są wybory parlamentarne i prezydenckie, które odbyły się w 2015 roku. Na taką odpowiedź postawiło 3,1 proc. pytanych. Za kolejne najważniejsze dla Polski wydarzenie badani uznali rządy PiS i nową sytuację polityczną w kraju – 2,9 proc.

Które z wydarzeń mijającego roku można, Pana(i) zdaniem uznać za najważniejsze dla Polski

Dane w proc. Pytanie miało charakter otwarty

Na siódmym miejscu znalazł się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego (2,1 proc.),  na jedenastym protesty KOD i czarne marsze (1 proc.).

Pojawiły się również takie odpowiedzi jak: śmierć górników w kopalni miedzi (0,3 proc.), intronizacja Chrystusa na króla Polski (0,4 proc.) czy ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej (0,2 proc.).Aż 42 proc. respondentów stwierdziło, że nie wie, nie zastanawiało się nad tą kwestią lub nie interesuje się wydarzeniami w kraju.

Wydarzenia na świecie

Pewne zaskoczenia kryją się również w odpowiedziach na pytania o najważniejsze wydarzenia na świecie. Według pytanych Polaków i Polek najważniejszym wydarzeniem były wybory prezydenckie w USA. Odpowiedziało tak 20,8 proc. respondentów. Na kolejnym miejscu był kryzys migracyjny (4,4 proc.), a na trzecim Światowe Dni Młodzież (3,5 proc.). Taki sam odsetek odpowiedzi padło na wojnę w Syrii. Brexit znalazł się dopiero na piątym miejscu – 3,4 proc. ankietowanych uznało go za najważniejsze wydarzenie mijającego roku na świecie.

Które z wydarzeń mijającego roku można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata?

Dane w proc. Pytanie miało charakter otwarty

CBOS

Wśród najważniejszych zdaniem badanych światowych wydarzeń mijającego roku znalazły się również katastrofa lotnicza w Kolumbii (0,1 proc.), szczyt klimatyczny w Maroku (0,3 proc.) czy Igrzyska Olimpijskie w Rio.

Aż 53,9 proc badanych nie wiedziało, nie zastanawiało się lub nie interesuje się tego typu kwestiami.

Analityk nierówności społecznych i rynku pracy związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prekariusz, autor poczytnego magazynu na portalu Facebook, który jest adresowany do tych, którym nie wyszło, czyli prawie do wszystkich.
W OKO.press pisze o polityce społecznej i pracy.


Masz cynk?