Chcą dyscyplinarek dla... sędziów Izby Dyscyplinarnej. To oni zawiesili sędziego Juszczyszyna
sędzia Paweł Juszczyszyn
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

Chcą dyscyplinarek dla… sędziów Izby Dyscyplinarnej. To oni zawiesili sędziego Juszczyszyna