0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kornelia Głowacka-Wolf/ Agencja GazetaKornelia Głowacka-Wo...

15 lipca o 2:30 w nocy Senat przyjął bez poprawek ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów. W Sejmie jest też ustawa o Sądzie Najwyższym. Przeciwko planowanym zmianom w sądownictwie protestowały już: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, a także pięciu byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego.

Do apeli prawników dołączyli studenci.

List otwarty Samorządu Studentów WPiA UW Warszawa, dnia 15 lipca 2017 roku

LIST OTWARTY

Do: Posłowie na Sejm RP Senatorowie RP

Szanowni Państwo,

z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy zaproponowane w ostatnich dniach projekty zmian w polskim systemie sądownictwa. W naszym odczuciu, zarówno uchwalona już ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawa o sądach powszechnych, jak i proponowany projekt ustawy o zmianie Ustawy o Sądzie Najwyższym stanowią bezpośrednie i realne zagrożenie dla polskiej praworządności.

Szczególnie niepokojący jest w tym kontekście art. 87 projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Arbitralne i przymusowe przeniesienie w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego przez Ministra Sprawiedliwości stanowi zachwianie zasady trójpodziału władzy - podstawy ustroju współczesnych państw demokratycznych. W świetle projektowanych przepisów można jednocześnie kwestionować zachowanie zasady niezawisłości i apolityczności sędziów. W konsekwencji czego dojść może do ograniczenia obywatelskiego prawa do bezstronnego sądu, będącego jednym z podstawowych gwarantów demokracji.

Jako młodzi ludzie, studenci, a przede wszystkim - obywatele, podkreślamy, że projektowane zmiany budzą w nas zdziwienie i niepokój.

Chociaż miniony ustrój znamy w większości jedynie z lekcji historii, to dostrzegamy pewne analogie. Planowane reformy nawiązują bowiem do rozwiązań, które mogą zbliżyć ustrój naszego kraju do autorytaryzmu. Paradoksalnie i zatrważające jest, że deklarując walkę z widmem poprzedniego systemu, proponuje się metody czerpiące z niego najbardziej niebezpieczne wzorce.

Nie identyfikujemy się z żadną opcją polityczną, chcemy jedynie żyć, rozwijać się i pracować w demokratycznej Polsce ze stabilnym systemem prawnym. W ramach powyższej inicjatywy, apelujemy do Państwa o zaprzestanie dalszych prac nad procedowanymi obecnie projektami ustaw w zakresie reformy sądownictwa.

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze