Macierewicz: człowiek zdrowy na umyśle musi wierzyć w zamach
MACO1-KA
FOT. KUBA ATYS / AGENCJA GAZETA

Macierewicz: człowiek zdrowy na umyśle musi wierzyć w zamach