0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: ShutterstockShutterstock

"Przewlekłość postępowania KRRiT budzi poważne wątpliwości co do poszanowania praw wnioskodawcy oraz rzetelnego i sprawnego działania Rady jako organu konstytucyjnego. To prowadzi do utrudnień, których skutkiem może nawet być przerwanie emisji - bez możliwości uprzedniej kontroli sądowej. To zaś może naruszać konstytucyjnie gwarantowaną wolność działalności gospodarczej i negatywnie wpłynąć na wolność rozpowszechniania informacji oraz ich pozyskiwania przez obywateli", pisze RPO do szefa KRRiT w sprawie koncesji dla TVN.

Przeczytaj także:

Od półtora roku KRRiT zwleka z wydaniem decyzji. Obecna koncesja dla TVN kończy się 26 września. Jednocześnie PiS przepycha przez Sejm ustawę Lex anty-TVN, która zmieni zasady przyznawania koncesji i uderzy wprost w jednego nadawcę: TVN. Jeśli wejdzie w życie, koncesja będzie mogła zostać udzielona jedynie spółce, w której udziały podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein) nie przekraczają 49 proc. A TVN należy do amerykańskiej firmy Discovery.

Publikujemy całe stanowisko RPO:

Szanowny Panie Przewodniczący,

Zwracam się do Pana Przewodniczącego w związku z wnioskiem Towarzystwa Dziennikarskiego wskazującym na opóźnienie w wydaniu decyzji dotyczącej przedłużenia koncesji dla telewizji TVN 24. Dziękuję jednocześnie za udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 20 lipca 2021 r. (nr DR.413.4.34.2020).

Od 17 miesięcy trwa w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji proces analizowania wniosku złożonego w niniejszej sprawie. Sprawa wniosku TVN S.A. wielokrotnie była przedmiotem obrad KRRiT. Rada prowadzi korespondencję z nadawcą, zleciła analizy prawne, nadawca przesłał także swoje analizy i opinie prawne. KRRiT zwróciła się również do nadawcy z pytaniem o szczegóły fuzji AT&T Discovery.

W sytuacji, gdy od czasu uzyskania koncesji pierwotnej przez TVN 24 nie zmienił się ani stan prawny, ani stan faktyczny spółki, a tym samym spółka wciąż spełnia przesłanki prawne warunkujące przedłużenie koncesji, po stronie wnioskodawcy aktualizuje się prawo podmiotowe do jej uzyskania. Oczywiście w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Rada jest zobowiązana przeprowadzić odpowiednią analizę w ramach postępowania o wydanie koncesji. Jednakże obecna przewlekłość postępowania, którego celem jest wydanie decyzji w sprawie, szczególnie w sytuacji gdy Rada pojęła już próbę głosowania, budzi poważne wątpliwości co do poszanowania praw wnioskodawcy oraz prawidłowości działania rzetelnego i sprawnego działania Rady jako organu konstytucyjnego, co powinno być zasadą jej działania wynikającą z preambuły Konstytucji RP.

Przewlekłość w przedmiotowym postępowaniu koncesyjnym prowadzi do naruszenia prawa strony do wydania decyzji w rozsądnym terminie. Złożenie odpowiednio wcześnie wniosku, przed wygaśnięciem koncesji, ma na celu również zagwarantowanie wnioskodawcy możliwości skorzystania z jego prawa do kontroli sądowej decyzji wydanej przez Radę w odpowiednim czasie. Przewlekłość w wydaniu decyzji, niezależnie od ostatecznej jej treści, prowadzi tym samym do znaczących utrudnień, skutkujących nawet przerwaniem emisji bez możliwości uprzedniej kontroli sądowej, co naruszać może nie tylko konstytucyjnie gwarantowaną wolność działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP), ale negatywnie wpłynie na wolność rozpowszechniania informacji oraz pozyskiwania przez obywateli informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP).

Należy ponownie wskazać, że z analizy praktyki działania KRRiT wynika, że w większości przypadków decyzja o rekoncesji dla stacji, która posiada już licencję, jest prawie automatyczna, choć poprzedzona analizą. Ustawa o radiofonii i telewizji przyznaje prawo przedłużenia każdemu nadawcy, który złoży wniosek co najmniej rok przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji, który to warunek został spełniony przez TVN.

Ponadto, w świetle opublikowanych w ostatnich dniach w Dzienniku Gazecie Prawnej informacji o uprzednich stanowiskach Rady, nie jest zrozumiałe, skąd wynika półtoraroczna zwłoka w wydaniu decyzji przez KRRiT w niniejszej sprawie. Dotychczas zarejestrowany w Amsterdamie Polish Television Holding nie budził niepokoju rady jako właściciel TVN i był przez regulatora traktowany jako podmiot unijny. Ponadto, jak wynika z niniejszej publikacji, takie było również oficjalne stanowisko Rady, która w 2015 roku nie podjęła żadnych kroków, by powstrzymać sprzedaż udziałów amerykańskiemu holdingowi (Scripps), uznając że fakt kontrolowania spółki przez podmiot spoza EOG nie pozbawia spółki przymiotu osoby zagranicznej mającej siedzibę w państwie EOG, a co za tym idzie, nie podlega ona obowiązkowi uzyskania zezwolenia KRRiT. Stanowisko to było przez Radę podtrzymywane, o czym świadczy fakt, iż w ubiegłym roku, działająca w tym samym stanie prawnym jak i składzie co dzisiaj, KRRiT odnowiła koncesję naziemnego kanału TTV tego nadawcy.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie, w szczególności zaś poinformowanie o przyczynach przewlekłości w rozpoznaniu wniosku.

Łączę wyrazy szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze