Długi cień „lex Szyszko”. Wycinki drzew wciąż bez kontroli [RAPORT]
Wycinka drzew na ul. Stella Sawickiego w Krakowie
28.02.2017 Krakow , ul. Stella Sawickiego . Wycinka drzew na terenie nalezacym do Politechniki Krakowskiej . Fot. Michal Lepecki / Agencja Gazeta

Długi cień „lex Szyszko”. Wycinki drzew wciąż bez kontroli [RAPORT]