0:00
0:00

0:00

Śledztwo

Beata Szydło krytykuje UE, ale jej mąż, Edward Szydło, bierze z UE pieniądze. Prawie 84 mln zł

 • Bianka Mikołajewska

Była premier Beata Szydło jest dziś jednym z frontowych polityków PiS w atakach na UE. Jako europosłanka zarzuca Unii, że ta chce wciskać nam swoją ideologię i ingerować w nasz system prawny. Przekonuje, że Unia nie ma żadnych podstaw, by uzależniać wypłacanie Polsce funduszy od przestrzegania zasad praworządności. I że te środki nam się po prostu należą.

Jednym z beneficjentów pieniędzy z UE jest od lat Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu, którego wiceprezesem jest mąż europosłanki - Edward Szydło. Jak ustaliliśmy,

 • realizowało ono co najmniej 33 projekty finansowane z środków unijnych,
 • Unia wyłożyła na nie łącznie blisko 83,8 mln zł.
 • Z tej kwoty ponad 56 mln zł dostało samo stowarzyszenie - na realizację 23 projektów,
 • a pozostałe 10 projektów - do których UE dopłaciła prawie 27,7 mln zł - prowadziło z różnymi partnerami.

Szczególnie udane były dla niego ostatnie lata. W 2016 roku, gdy po raz pierwszy pisaliśmy na OKO.press o stowarzyszeniu męża Beaty Szydło, wyliczyliśmy, że przez 10 lat, razem z partnerami otrzymało ono 25,2 mln zł wsparcia z UE. Od tego czasu - a więc przez 5 lat - stowarzyszenie i jego partnerzy dostali kolejnych 58,5 mln zł dotacji. Ponad dwa razy więcej niż do 2016 roku, w dwa razy krótszym czasie.

Dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu i samej SZiH:

1. Nowe kwalifikacje – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • Działanie: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
 • Wartość projektu: 716.326,18 zł
 • Dofinansowanie z UE: 488.484,18 zł

2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych Małopolski Zachodniej

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • Działanie: Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
 • Wartość projektu: 756.571,12 zł
 • Dofinansowanie z UE: 567.428,34 zł

3. Zadbaj o swoją przyszłość – szkolenia podnoszące kwalifikacje dla osób powyżej 45 roku życia

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu 454.107,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 385.991,47 zł

4. Sprawni w pracy

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Wartość projektu: 2.490.205,23 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.116.674,44 zł

5. Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50. roku życia

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Wartość projektu: 2.497.374,27 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.122.768,12 zł

6. Języki obce – już potrafię

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Poprawa jakości kształcenia
 • Wartość projektu: 2.874.625,20 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.443.431,42 zł

7. Strefa aktywizacji zawodowej

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Działanie: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
 • Wartość projektu: 1.367.231,28 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1.152.302,52 zł

8. Strefa aktywizacji zawodowej

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: aktywizacja zawodowa
 • Wartość projektu: 1.702.662,36 zł Dofinansowanie z UE: 1.447.263 zł

9. Strefa aktywizacji zawodowej II

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: aktywizacja zawodowa
 • Wartość projektu: 1.464.521,52 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1.244.843,29 zł

10. Młodość+Kompetencje=Praca

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Działanie: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
 • Wartość projektu: 985.490,00 zł
 • Dofinansowanie z UE: 830.570,97 zł

11. Młodość+Kompetencja=Praca II

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Działanie: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
 • Wartość projektu: 1.331.705,27 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1.122.361,20 zł

12. Dołącz do pracujących

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: aktywizacja zawodowa
 • Wartość projektu: 1.460.897,52 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1.241.762,89 zł

13. Budownictwo to jest to!

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Wartość projektu: 1.022.624,02 zł
 • Dofinansowanie z UE: 869.230,41 zł

14. Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45. roku życia

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Wartość projektu: 3.600.383,80 zł
 • Dofinansowanie z UE: 3.060.326,23 zł

15. ECDL – druga młodość

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Upowszechnienie uczenia się dorosłych
 • Wartość projektu: 713.070,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 606.110,01 zł

16. Fabryka Kompetencji – Język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Upowszechnienie uczenia się dorosłych
 • Wartość projektu: 634.274,28 zł
 • Dofinansowanie z UE: 539.133,14 zł

17. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
 • Wartość projektu: 15.133.415,00 zł
 • Dofinansowanie z UE: 11.047.775 zł

18. Chcę pracować - projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: aktywizacja zawodowa
 • Wartość projektu: 1.829.451,12 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1.555.033,45 zł

19. Dobry start!!! - Program aktywizacji zawodowej młodzieży NEET

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
 • Wartość projektu: 3.393.790,67 zł
 • Dofinansowanie z UE: 3.118.554,25 zł

20. Strefa aktywizacji zawodowej III

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: aktywizacja zawodowa
 • Wartość projektu: 2.555.633,45 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.172.288,43 zł

21. Otwarci na pracę z POWER-em!

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
 • Wartość projektu: 756.213,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 637.336,82 zł

22. Z POWER-em na START!

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Działanie: wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
 • Wartość projektu: 756.213,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 637 336,82 zł

23. Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
 • Wartość projektu: 19.647.750,23 zł
 • Dofinansowanie z UE: 16.675.321,16 zł

Dotacje dla projektów, których liderami były inne organizacje, a partnerem - Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu:

1. Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej Lider projektu - Spółdzielnia Pracy Oświata

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Rozwój zasobów ludzkich
 • Działanie: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
 • Wartość projektu: 1.427.942,40 zł
 • Dofinansowanie z UE: 842.728,03 zł

2. Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy Lider projektu - Spółdzielnia Pracy Oświata

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Rozwój zasobów ludzkich
 • Działanie: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
 • Wartość projektu: 1.185 868,06 zł
 • Dofinansowanie z UE: 726.845,06 zł

3. PSS dawniej i dziś Lider projektu - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu: 1.235.630,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1.050.286,01 zł

4. Wracam Na Rynek! Lider projektu - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu: 1.987.257,00 zł Dofinansowanie z UE: 1.689.168,45 zł

5. Wykwalifikowany grafik komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw Lider projektu - Eturia Sp. z o.o.

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Wartość projektu: 469.150,00 zł
 • Dofinansowanie z UE: 390.858,05 zł

6. Mój wybór, mój zawód, moja kariera Lider projektu - Kuratorium Oświaty w Katowicach

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Wartość projektu: 8.603.028,22 zł
 • Dofinansowanie z UE: 7.312.573,99 zł

7. Aktywni Zawodowo 30+ Lider projektu - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: aktywizacja zawodowa
 • Wartość projektu: 964.994,00 zł
 • Dofinansowanie z UE: 820.244,90 zł

8. Czas na pracę 30+ Lider projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Działanie: aktywizacja zawodowa
 • Wartość projektu: 2.695.064,56 zł
 • Dofinansowanie z UE: 2.290.804,87 zł

9. Firma z POWERem Lider projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
 • Wartość projektu: 4.937.664,68 zł
 • Dofinansowanie z UE: 4.161.463,79 zł

1o. Przedsiębiorca z POWERem! Lider projektu: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
 • Wartość projektu: 9.970.893,05 zł
 • Dofinansowanie z UE: 8.403.468,66 zł

Przeczytaj także:

Uczelnia, która miała być, a nie jest

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu istnieje od 1992 roku, czyli od blisko trzech dekad.

Miało stworzyć w Oświęcimiu uczelnię. A tym samym - zapewnić miejscowej młodzieży możliwość nauki po maturze, bez konieczności dojeżdżania do innych miast lub przeprowadzki.

Założycielami stowarzyszenia i członkami pierwszych władz byli głównie przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Jednym z członków zarządu i dyrektorem Szkoły Zarządzania i Handlu (SZiH) został Edward Szydło, którego rekomendował na te stanowiska Kazimierz Poznański, ówczesny burmistrz Libiąża, potem poseł AWS (jego dalszą karierę zablokował wyrok za korupcję).

SZiH założona została za pieniądze z miejskiej kasy i z unijnego programu pomocowego Tempus, który w latach 90. wspierał reformę szkolnictwa wyższego i tworzenie uczelni w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (wówczas nie należących jeszcze do UE).

Na szkołę w Oświęcimiu z Tempusa poszło blisko 1,1 mln ECU (poprzednik euro) – co było wówczas w Polsce dużą kwotą.

Miasto wyłożyło około 300 mln starych złotych i na bardzo korzystnych warunkach udostępniło szkole całe piętro w budynku należącym do gminnej spółki – Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Szkoła i stowarzyszenie działają tam do dzisiaj.

SZiH nigdy nie stała się jednak pełnoprawną uczelnią. Początkowo tworzyła swoje oddziały przy zamiejscowych filiach Politechniki Łódzkiej - np. jej oddział przy filii PŁ w Bielsku-Białej nosił szumną nazwę "College Zarządzania i Inżynierii". Maturzyści byli przyjmowani do niego bez egzaminów, musieli tylko zapłacić czesne. Po drugim roku mogli kontynuować naukę na politechnice. Chętnych więc nie brakowało.

Współpraca między SZiH a filią PŁ skończyła się w 2000 r. Jak wyjaśnia państwowa uczelnia - „ze względu na zmianę przepisów dotyczących prowadzenia zajęć w ośrodkach zamiejscowych”. Przepisy zmieniono po kontrolach MEN i NIK, które wykazały, że nauka w ośrodkach zamiejscowych to często fikcja.

Potem (w latach 2001- 14) w budynku SZiH studia na kilku kierunkach uruchomiła państwowa Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie. Ale, jak zapewniają władze tej uczelni, oświęcimska placówka nie uczestniczyła w procesie kształcenia studentów - jej rola sprowadzała się już tylko do wynajmowania sal na zajęcia i obsługi administracyjnej, np. zbierania legitymacji studentów do podstemplowania.

Maszynka do pozyskiwania unijnych dotacji

Mimo że projekt uruchomienia w Oświęcimiu uczelni nie wypalił, Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu, radzi sobie świetnie.

Według urzędników oświęcimskiego magistratu, miasto wiele lat temu straciło wpływ na jego działalność. Jak pisaliśmy kilka lat temu, od końca lat 90. kontrolę nad stowarzyszeniem ma cały czas ta sama, wąska grupa osób. W zarządzie zasiada nadal Edward Szydło, a prezesem jest jego wieloletni kolega - prawnik Michał Kaszyński.

W 2017 roku - gdy premierem była jeszcze Beata Szydło - Kaszyński został najpierw członkiem rady nadzorczej państwowego Uzdrowiska Krynica Żegiestów, a potem członkiem rady "zrepolonizowanego" Banku Pekao SA. W tej ostatniej, tylko do końca 2020 r., zarobił ponad 600 tys. złotych (do dziś prawdopodobnie blisko 800 tys. zł).

Kaszyński został powołany do rady nadzorczej Banku Pekao 8 czerwca 2017 r. Jego kandydatura przeszła mimo szeregu uwag zgłoszonych przez dotychczasową radę.

Rada wskazywała, że w dostarczonych jej dokumentach nie znalazła potwierdzenia, że Kaszyński:

 • zna ramy i wymogi regulacyjne dotyczące działalności instytucji kredytowej/banku,
 • potrafi planować strategicznie i rozumie strategie biznesowe lub plany biznesowe instytucji kredytowych/banków,
 • umie ocenić skuteczność i rozwiązania przyjęte w instytucji kredytowej/banku.

Według rady, Kaszyński nie potwierdził też umiejętności analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku i identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje. W razie gdyby Kaszyński mimo tych braków został powołany, rada sugerowała „środki naprawcze w postaci szkoleń i spotkań z kompetentnymi członkami kierownictwa Banku”. Jak już wspomnieliśmy - powołany został.

Ze sprawozdań finansowych Pekao SA wynika, że za zasiadanie w radzie nadzorczej otrzymał:

 • w 2017 roku (od czerwca do grudnia) - 90 tys. złotych wynagrodzenia,
 • w 2018 r. - 170 tys. złotych,
 • w 2019 - 167 tys. złotych
 • i 177 tys. złotych w 2020.

Trudniej zorientować się w finansach organizacji, którą kierują Kaszyński i Szydło. Przez wiele lat Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu nie składało w sądzie rejestrowym żadnych sprawozdań finansowych. Za takie uchybienie wielu przedsiębiorców w ostatnich latach (szczególnie po aferze Amber Gold) usłyszało zarzuty popełnienia przestępstwa.

Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu sąd nawet nie wzywał do składania sprawozdań, bo - jak się okazało - mimo że organizacja prowadzi działalność gospodarczą, przez wiele lat nie składała również wniosku o wpisanie jej do rejestru przedsiębiorców. Zrobiła to dopiero po publikacji OKO.press z 2016 roku. I dopiero od 2017 r. składa sprawozdania finansowe i informacje o swojej działalności.

Próżno w nich jednak szukać choćby wzmianki o wielomilionowych dotacjach unijnych, które dostaje stowarzyszenie. A dziś jest ono prawdziwą maszynką do zdobywania milionów złotych z unijnej kasy.

Pieniądze na szkolenia i do rozdzielenia

Stowarzyszenie nadal prowadzi Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Nie jest ona jednak – jak mogłaby sugerować nazwa – szkołą pomaturalną czy uczelnią wyższą, lecz ośrodkiem kursów.

Dziś na jej stronie internetowej przeczytać można, że jej misją jest „kształcić personel zarządzający dla małych i średnich firm działających na zintegrowanym europejskim rynku pracy”.

I że "przygotowana jest pod względem kadrowym, bazy lokalowej i wyposażenia do prowadzenia szkoleń informatycznych, językowych oraz szkoleń z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania. W szczególności wyposażona jest w dwie pracownie komputerowe pracujące w sieci, oraz własny serwer na stałe podłączony z internetem".

Strona internetowa Szkoły Zarządzania i Handlu, gdzie dyrektorem jest Edward Szydło
Strona internetowa Szkoły Zarządzania i Handlu, gdzie dyrektorem jest Edward Szydło. Fot. screen

Szkoła prowadzi kursy skierowane do różnych grup zawodowych, wiekowych i osób w różnej sytuacji życiowej. Szkolenia połączone są często z doradztwem zawodowym i psychologicznym. W ramach niektórych programów kursanci otrzymują stypendia szkoleniowe, odbywają płatne staże, podczas których mogą przeprowadzić np. bezpłatne badania lekarskie.

W ramach największego (a w każdym razie najdroższego) z realizowanych programów - "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej" - oprócz szkolenia przygotowującego do założenia firmy i konsultacji na początkowym etapie prowadzenia biznesu, uczestnicy otrzymywali bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Wszystkie te działania finansowane są przede wszystkim z dotacji UE (niewielką część dopłacają urzędy pracy).

Jak wyliczyliśmy, w latach 2006-2021 SZiH w Oświęcimiu i prowadzące ją stowarzyszenie, same lub z zewnętrznymi partnerami (m.in. Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej), zrealizowały co najmniej 33 projekty finansowane z unijnych pieniędzy.

 • Na ich realizację dostały 83,8 mln zł.
 • Z tej kwoty ponad 56 mln zł dostało samo stowarzyszenie - na realizację 23 projektów,
 • a pozostałe 10 projektów - do których UE dopłaciła prawie 27,7 mln zł - prowadziło z różnymi partnerami.
;
Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze