Dr hab. Florczak-Wątor tuż przed orzeczeniem SN: TK nie zablokował oceny wyboru Przyłębskiej, bo ocenił niewłaściwe przepisy
z21508952V,Rozprawie-przewodniczyla-prezes-TK-Julia-Przylebsk

Dr hab. Florczak-Wątor tuż przed orzeczeniem SN: TK nie zablokował oceny wyboru Przyłębskiej, bo ocenił niewłaściwe przepisy