0:000:00

0:00

Komisja Dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego potwierdziła ustalenia OKO.press.

Dotarliśmy do obu tekstów. Z ich porównania wynikało, że Szymanek ukradł swojej magistrantce 18 stron. Od siebie dodał tylko drobne wtrącenia, krótkie zakończenia oraz przypisy, w tym przypis do własnego artykułu.

Z jednego z przypisów do artykułu wynikało, że powstał on w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki, co nie mogło być prawdą.

Szymanek jest głównym specjalistą Biura Analiz Sejmowych do spraw społecznych. Jesienią 2015 roku na zamówienie BAS

sporządził m.in. ekspertyzę, w której stwierdził, że wybór pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez poprzedni Sejm jest nieważny.

Pomógł w ten sposób uzasadnić odmowę zaprzysiężenia sędziów przez prezydenta Andrzeja Dudę i wprowadzenie do TK trzech dublerów sędziów. A tym samym — przejęcie przez PiS kontroli nad TK.

Przeczytaj także:

Rok bez nauczania

OKO.press poznało orzeczenie komisji dyscyplinarnej ws. Szymanka.

W orzeczeniu z 19 grudnia 2018 roku komisja uznała go winnym wszystkich zarzucanych mu czynów.

Według komisji naukowiec:

1. Uznał się za współautora tekstu swojej magistrantki Amandy Dziubińskiej. Opublikował go jako artykuł pt.: "Nowe instrumenty działania francuskiej Rady Konstytucyjnej". Tekst był jedynie nieznacznie skorygowaną wersją fragmentu pracy magisterskiej Amandy Dziubińskiej. Szymanek przekonywał, że jest autorem tej pracy w dziesięciu procentach.

2. Opublikował tekst wyłącznie pod swoim nazwiskiem w książce ku czci prof. Bogusława Banaszaka, o czym nie poinformował swojej magistrantki. Redaktor i recenzent księgi zeznali, że Szymanek nie poinformował ich o "współautorstwie" Amandy Dziubińskiej.

3. Wbrew prawdzie informował w przypisie artykułu, że tekst powstał w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki. Szymanek nie powiadomił o tym kierownika projektu, mimo że miał taki obowiązek.

Komisja wymierzyła dr. hab. Szymankowi karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres jednego roku.

W ciągu dwóch tygodni od dostarczenia orzeczenia Jarosław Szymanek lub Amanda Dziubińska mogą odwołać się od tej decyzji do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skład orzekający wymierzył Szymankowi karę surowszą od tej, której domagał się rzecznik dyscyplinarny. "Uznał bowiem, że

kara powinna mieć efekt odstraszający w przypadku tak dalece nagannego zachowania nauczyciela akademickiego, który nadużył pozycji mistrza w relacjach z uczniem".

Na wyrok miał też wpływ brak skruchy Szymanka i "świadomości rangi i znaczenia popełnionych deliktów dyscyplinarnych". Ostatnie zdanie, które wypowiedział podczas posiedzenia komisji, brzmiało: "(...) postępowanie nauczyło mnie dystansu do osób, których jestem promotorem".

Zwolnienie z pracy

Szymanek już stracił stanowiska profesora politologii na Uniwersytecie Warszawskim (jego umowa wygasła w czerwcu 2018 roku). Orzeczenie komisji dyscyplinarnej może sprawić, że zostanie zwolniony także z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z prawa konstytucyjnego.

Jego bezpośredni przełożony prof. Andrzej Piasecki po zapoznaniu się z orzeczeniem komisji poinformował OKO.press, że w poniedziałek przekaże je rektorowi wraz z wnioskiem o rozwiązanie umowy z dr. hab. Szymankiem.

Po udowodnieniu Szymankowi plagiatu najprawdopodobniej swój wniosek o przyznanie mu profesury wycofa rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Już wcześniej, z powodu oskarżenia o plagiat, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zawiesiła postępowanie zmierzające do przyznania mu tytułu profesora.

"JM Rektor i Senat powinni wystąpić z oficjalnym apelem do dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o podjęcie działań, mających na celu wycofanie z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów poparcia Rady Wydziału dla Jarosława Szymanka w jego przewodzie profesorskim.

Uniwersytet Warszawski powinien dopilnować, aby osoba, która dopuściła się plagiatu, nie została obdarzona godnością profesora tytularnego. Tej zasady powinna przestrzegać każda uczelnia" - komentuje dla OKO.press Marek Wroński, prof. PWSZ w Kaliszu, który na łamach „Forum Akademickiego” od lat tropi plagiatorów.

Także z powodu oskarżeń o plagiat dr hab. Szymanek złożył rezygnację z członkostwa w komitecie redakcyjnym "Przeglądu Sejmowego", w którym od marca 2016 roku zarobił łącznie 17 016 zł. Redaktor naczelny "Przeglądu", Waldemar Paruch z UMCS, rezygnacji nie przyjął, ale zawiesił członkostwo Szymanka w komitecie redakcyjnym do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

I więzienie?

Prof. Paruch czeka więc na zakończenie postępowania wszczętego w sierpniu 2018 roku przez prokuraturę Rejonową Śródmieście-Północ w Warszawie w sprawie przywłaszczenia przez dr. hab. Szymanka autorstwa cudzego utworu (art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Szymanek nie usłyszał jeszcze zarzutów, ale wobec ustaleń komisji dyscyplinarnej powinna to być jedynie kwestia czasu.

Za plagiat grozi Szymankowi grzywna, kara ograniczenia wolności albo nawet trzyletnie więzienie.

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Przeczytaj także:

Komentarze