0:000:00

0:00

"Drodzy Rodacy, Urlopowicze, czy wiecie, że po powrocie z wakacji wielu z Was może być zaskoczonych zmianą prawa, która umożliwia lokalizację uciążliwej inwestycji na sąsiadującej z Wami działce i uniemożliwi Wam bycie stroną w postępowaniu dotyczącym takiej inwestycji?" - zapytał na Facebooku Piotr Nieznański z organizacji ekologicznej WWF Polska.

Bo właśnie teraz, w wakacje, PiS próbuje przepchnąć przez Sejm nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ), jednej z najważniejszych w Polsce ustaw regulujących nie tylko zasady ochrony środowiska, ale też uprawniania Polaków do udziału w postępowaniach mających wpływ na jakość życia ludzi.

"Niestety, analiza dokumentacji wskazuje, że

zmiana przepisów ma na celu ograniczenie uprawnień stron postępowania, czyli osób bezpośrednio zagrożonych uciążliwymi inwestycjami tj. przemysłowym chowem zwierząt, fermami futrzarskimi, składowiskami i spalarniami odpadów.

Zmiana prawa ma także na celu osłabienie jakości procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko” - alarmuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Jaki jest powód nowelizacji? Jak czytamy w uzasadnieniu, obecny system nie jest przyjazny dla inwestorów ze względu na duże obciążenia czasowe i kosztowe. „Co znamienne, inicjatorem kuriozalnych zmian prawa jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, organ, który powinien stać na straży przyrody i dbać o wysoką jakość środowiska życia ludzi” - pisze Pracownia.

W środę na na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian - posłowie PiS, w tym eksminister środowiska Jan Szyszko, jednogłośnie przyjęli dokument - w czwartek 18 lipca drugie.

Ustawa ma być planowo głosowana w piątek rano (19 lipca).

Przeczytaj także:

100 metrów i nic nie zrobisz

Nowela przyjmuje sztuczną granicę oddziaływania inwestycji - 100 metrów. I to nie od granicy działki, na której może ona zostać ulokowana, ale od terenu, na którym zostanie faktycznie postawiona. Więc wszyscy ci, którzy mieszkają w odległości większej niż wspomniane 100 m, nie będą mogli włączyć się w postępowanie administracyjne, które mogłoby zatrzymać jej budowę.

"Można więc sobie kupić dużą działkę, zaplanować na niej uciążliwą inwestycję taką jak spalarnia odpadów lub chów przemysłowy zwierząt i nie martwić się o konsekwencje.

W takim przypadku sąsiedzi graniczący z działką nie będą już uznawani za strony postępowania, a co za tym idzie nie będą mieli prawa do odwołania, nawet jeżeli emisja zanieczyszczeń i odorów faktycznie będzie oddziaływać na ich nieruchomość" - ostrzega Pracowania na rzecz Wszystkich Istot.

Zdaniem organizacji, proponowana zmiana jest sprzeczna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. A także z Konwencją o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (tzw. Konwencją z Aarhus).

Właśnie dlatego, że ogranicza społeczeństwu dostęp do procedury odwoławczej.

Biebrzański Park Narodowy? To nie problem!

Pracowania wskazuje również na inne niebezpieczne zapisy zawarte w projekcie nowelizacji. Kolejny umożliwia wydawanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast decyzji środowiskowych dla inwestycji, w których to oni są inwestorami. Jest to sprzeczne ze wspomnianą wyżej dyrektywą, ponieważ zabrania ona rozstrzygania we własnej sprawie.

"Dotychczas niezależność i obiektywizm takiego postępowania gwarantowało przejęcie kompetencji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska" - pisze pracownia.

Inna zmiana wyłącza możliwość zaskarżenia do sądów postanowienia uzgadniającego warunki realizacji tzw. przedsięwzięć liniowych - np. sieci gazowych czy kanalizacyjnych - przebiegających przez parki narodowe i rezerwaty przyrody.

"Z uwagi na rządowe plany budowy drogi ekspresowej S 16 przez Biebrzański Park Narodowy i S3 przez Woliński Park Narodowy, ewidentnie widać, że zmiana prawa ma ułatwić realizację inwestycji kosztem najcenniejszej przyrody w Polsce" - ostrzega organizacja.

"Zmiana ustawy OOŚ jest antyprzyrodnicza i antyspołeczna. Powstała na zamówienie biznesu, który nie radzi sobie z przestrzeganiem obowiązującego prawa i którego solą w oku jest społeczeństwo obywatelskie" - komentuje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

"Ograniczenie stron postępowania i osłabienie jakości procedur na pewno ułatwi życie inwestorom, ale teraz każdy będzie zagrożony życiem w cieniu uciążliwej inwestycji bez możliwości żadnej interwencji.

To ubezwłasnowolnienie społeczeństwa jedynie dla zysku wąskiej, ale wpływowej garstki przedsiębiorców" - dodaje.

Łatwiejsze inwestycje narciarskie

Pracowania przypomina również, że trwają również prace nad zmianą rozporządzenia dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt rozporządzenia zakłada, że na chronionych obszarach górskich – np. parkach narodowych, rezerwatach i obszarach Natura 2000 – będzie można wybudować np. ośrodek, tor, lub wyciąg narciarski bez oceny oddziaływania na środowisko, jeśli prace związane z przekształceniem terenu pod inwestycję nie będą przekraczały powierzchni 5 ha.

Natomiast poza terenami chronionymi proponowane przepisy dopuszczają realizację inwestycji narciarskich bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej do 10 ha przekształcenia terenu.

Niebezpieczeństwo zawiśnie nie tylko nad znajdującym się pod nieustanną narciarską presją Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Inne góry, w których planuje się wybudować bądź zmodernizować już istniejące ośrodki narciarskie, też nie byłyby bezpieczne. To m.in. Beskid Sądecki, Beskid Żywiecki i Beskid Mały.

„Ani kompetentne organy, ani społeczeństwo zainteresowane ochroną przyrody, nie będą mogły stanąć w obronie górskiej przyrody. To skandal porównywalny z nielegalną wycinką Puszczy Białowieskiej” – mówił OKO.press Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
;

Udostępnij:

Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.

Komentarze