Hańba na Okęciu. Deportowano 21-letnią Czeczenkę, Straż Graniczna zignorowała posłów i pełnomocników
Straz graniczna Okęcie
FOT. BARTOSZ BOBKOWSKI / AGENCJA GAZETA

Hańba na Okęciu. Deportowano 21-letnią Czeczenkę, Straż Graniczna zignorowała posłów i pełnomocników