"Haniebne są oskarżenia sędzi Donnelly przez przedstawicieli rządu RP" - pisze irlandzki adwokat
Aileen Donnelly
Fot. ze strony prezydenta Irlandii

„Haniebne są oskarżenia sędzi Donnelly przez przedstawicieli rządu RP” – pisze irlandzki adwokat