Janina Goss. Dwie rady nadzorcze, czyli prezes zawsze spłaca długi
rocznica-ts131
Janina Goss. Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

Janina Goss. Dwie rady nadzorcze, czyli prezes zawsze spłaca długi