0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Bartosz Banka / Agencja GazetaBartosz Banka / Agen...

Wiceprzewodniczący Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego Andrzej Fenrych powiedział w czwartek 28 kwietnia podczas zebrania sejmowej podkomisji do spraw transportu lotniczego:

"w imię dalszej dobrej współpracy, ponieważ PAŻP zobowiązała się do rozpoczęcia audytu i restrukturyzacji, (...) aby nie paraliżować ruchu lotniczego w Polsce, by Polacy mogli korzystać swobodnie z podróży lotniczych, by firmy lotnicze, które ucierpiały w pandemii, miały szansę normalnie rozwijać swój biznes w rozpoczynającym się sezonie letnim, poszliśmy na daleko idące ustępstwa i udało się nam porozumieć".

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział: „transport lotniczy w Polsce w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach jest niezaburzony".

Dodał też, że jest przekonany, że nie ma także zagrożenia zaburzenia lotów nad Polską w kolejnych miesiącach i latach.

Treść porozumienia (którą można prześledzić poniżej) jest na razie tymczasowa i zobowiązuje obie strony sporu — Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej — do dalszego dialogu i wypracowania permanentnych rozwiązań. Na razie porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca. Jutro kontrolerzy popiszą przedłużenie umów do tego czasu.

Przeczytaj także:

Napięcia do ostatniej chwili

"Chciałem podziękować za to, że w sytuacji szczególnej, którą dzisiaj mamy - wojny za wschodnią granicą, polska przestrzeń powietrzna będzie służyła wsparciu Ukrainy, nie będzie przestrzenią zamkniętą, nie będzie przestrzenią z ograniczoną ilością lotów" - mówił dziś minister Adamczyk.

Koncyliacyjny język i udane porozumienie może być jednak dla wielu zaskoczeniem. Jeszcze we wtorek 26 kwietnia po kolejnym spotkaniu pisaliśmy, że nadzieje na kompromis przed majówką są coraz mniejsze. A rząd, zamiast łagodzić nastroje, dolewał oliwy do ognia. 25 kwietnia podczas obrad tej samej komisji minister Adamczyk nieprzychylnie wypowiadał się o pracownikach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

„Przedstawiciele tego zawodu są odpowiedzialni za życie i zdrowie tysięcy osób każdego dnia i dlatego ich zarobki są bardzo wysokie, nie tylko na tle odpowiedzialnych zawodów, ale także na tle kontrolerów w innych krajach europejskich” – mówił Adamczyk w trakcie posiedzenia.

Kontrolerom 30 kwietnia kończyły się umowy. Brak ich przedłużenia groził paraliżem ruchu lotniczego na terenie Mazowsza, a także odwołaniem większości lotów na lotniskach w Warszawie i w Modlinie.

Kontrolerzy nie zgadzali się na proponowany nowy regulamin i domagali się powrotu do wynagrodzeń z 2019, czyli sprzed pandemii. PAŻP argumentowała, że nie może na to pozwolić, gdyż wynagrodzenia były wówczas uzależnione od intensywności ruchu lotniczego, który był rekordowy.

Zarobki kontrolerów

W mediach mówiło się o ogromnych kwotach, które zarabiają kontrolerzy. Według ministra Adamczyka chodziło o średnie kwoty rzędu ok. 33,5 tys. zł miesięcznie na warszawskim lotnisku Chopina i 18,5 tys. w mniejszych portach. Według związkowców natomiast średnie pensje przez nowy regulamin wynagradzania spadną na poziom 15 tysięcy brutto, a już teraz nie są astronomiczne, w niektórych przypadkach sięgając 6-7 tysięcy na rękę.

„W Agencji na pewno są duże rozpiętości zarobkowe. Są tacy, którzy zarabiają świetnie, i tacy, którzy zarabiają przyzwoicie. Biedy na pewno tam nie ma, to dobrze płatny, ale bardzo wymagający zawód. Zarobki w Polsce nie odbiegają jednak od standardów rynkowych. We wszystkich tego typu agencjach zarabia się bardzo dobrze – niezależnie od tego, czy mówimy o Polsce, Czechach, Węgrzech czy Wielkiej Brytanii” – komentował dla OKO.press Dominik Sipiński, ekspert rynku lotniczego z think-tanku Polityka Insight.

Porozumienie

Ostatecznie jednak, pomimo tych napięć, udało się dojść do porozumienia.

Porozumienie obejmuje siedem punktów:

  1. PAŻP zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia audytu organizacyjnego i niezbędnych restrukturyzacji.
  2. Do dnia 29 lipca br. zostaną podpisane dokumenty wydłużające okresy wypowiedzenia osobom, którym się kończą umowy w dniu 30 kwietnia br.
  3. ZZKRL na podstawie zawartego porozumienia będzie rekomendował członkom powrót do pracy lub odpowiednio przedłużenia okresu wypowiedzenia do dnia 10 lipca br.
  4. ZZKRL zobowiązuje się przedstawić członkom warunki zatrudnienia w dniu 28 lipca br.
  5. Nowe umowy na czas określony do dnia 10 lipca bt., zostaną podpisane 29 kwietnia br.
  6. Strony zobowiązują się od dnia 29 kwietnia br. kontynuować pracę nad zgłoszonymi przez ZZKRL dokumentami, tj, Regulaminem Wynagradzania, Regulaminem Pracy, programem w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego i informatora FIS i Kodeksem Etyki.
  7. Strony zobowiązują się do nadzorowania przyjętych dotąd wzajemnych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa i polityki organizacyjnej i kadrowej.
;

Udostępnij:

Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press. Autor książki "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022). W OKO.press pisze o gospodarce i polityce społecznej.

Komentarze