0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: / Agencja Gazeta/ Agencja Gazeta

Powodem odrzucenia listy kandydatów na polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka była nierzetelna procedura ich wyłonienia – to oficjalny powód podany przez Komisję ds. Wyboru Sędziów do ETPCz.

Komisja rekomenduje Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy jednego z trzech kandydatów zgłoszonych przez dany kraj. Ale może też zalecić odrzucenie wszystkich.

Tak zrobiła w przypadku Polski: „W dniu 9 kwietnia 2021 r. Komisja przeprowadziła rozmowy ze wszystkimi kandydatami. (…) Komisja zaleca Zgromadzeniu odrzucenie listy ze względu na to, że krajowa procedura wyboru nie jest zgodna ze standardami wymaganymi przez Zgromadzenie i Komitet Ministrów oraz zwrócenie się do rządu Polski o przedstawienie nowej listy kandydatów”.

Przeczytaj także:

Organizacje ostrzegały

O tym, że procedura wyboru nie była rzetelna, napisały w grudniu 2020 roku do innego ciała opiniującego kandydatów – Doradczego Panelu Ekspertów Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego ETPCz – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Wcześniej, przed ogłoszeniem konkursu przez MSZ, organizacje te apelowały do rządu, by konkurs był transparentny, by znane były nazwiska kandydatów, żeby odbyły się ich publiczne wysłuchania. I żeby w komisji konkursowej były nie tylko osoby delegowane przez rząd, ale też przedstawiciele zawodów prawniczych i organizacji praw człowieka. O transparentną procedurę apelował też RPO Adam Bodnar.

Rząd odpowiedział, że dobrze jest, jak jest – czyli w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 2012 roku. A nazwiska kandydatów chroni ustawa o ochronie danych osobowych.

Kolejna taka lista też zostanie odrzucona

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nie jest związane ani opinią Komisji, ani Panelu Ekspertów (której nie znamy). Jednak zazwyczaj głosuje zgodnie z rekomendacjami.

Jeśli Zgromadzenie odrzuci listę kandydatów i zaleci rządowi poprawienie procedury – rząd będzie musiał uczynić ją bardziej transparentną. Jeśli tego nie zrobi – ma gwarancję, że kolejna lista też zostanie odrzucona.

Na obecnej są Aleksander Stępkowski, współzałożyciel antygenderowej i antyaborcyjnej organizacji Ordo Iuris, były podsekretarz stanu w MSZ, obecnie orzeka, z nominacji neo-KRS, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i jest jej rzecznikiem prasowym; Elżbieta Karska, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, żona posła PiS Karola Karskiego, i dr Agnieszka Szklanna, ekspertka Rady Europy.

Ewa Siedlecka jest publicystką "Polityki". Ten tekst ukazał się na jej Blogu Konserwatywnym

;

Udostępnij:

Ewa Siedlecka

Dziennikarka, publicystka prawna, w latach 1989–2017 publicystka dziennika „Gazeta Wyborcza”, od 2017 publicystka tygodnika „Polityka”, laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa (2011), zajmuje się głównie zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego, prawami człowieka, osób niepełnosprawnych i prawami zwierząt.

Komentarze