Kijowski bez kobiet. Ale w KOD-zie są!
Walne Regionalne Zebranie czlonkow Stowarzyszenia KOD regionu Mazowsze w Warszawie
28.01.2017 Mateusz Kijowski wybrany na szefa mazowieckiego KOD , Walne Regionalne Zebranie czlonkow Stowarzyszenia KOD regionu Mazowsze w Warszawie , ul. Bobrowiecka . Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe . Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

Kijowski bez kobiet. Ale w KOD-zie są!