Sąd apelacyjny w Poznaniu podtrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, który uznał za winnego instruktora krav magi. W 2017 roku odmówił on poznańskiemu stowarzyszeniu "Grupa Stonewall" przeprowadzenia kursu samoobrony dla osób LGBTQ. Sąd orzekł, że nie miał on prawa selekcjonować klientów z uwagi na fakt, że nie podziela ich poglądów

Instruktor krav magi początkowo przyjął zlecenie. Po tym jak informację o kursie samoobrony na swoim fanpage’u zamieściła Grupa Stonewall, instruktor odmówił prowadzenia zajęć. Pytany o powód napisał: „Nie popieram związków męsko–męskich, tym bardziej wychowujących dziecko”. Grupa zdecydowała się na zajęcia z samoobrony po tym, jak kilku jej członków zostało pobitych – właśnie z powodu swojej orientacji.

20 marca 2018 roku sąd uznał, że instruktor złamał art. 138 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o odpowiedzialności prawnej usługodawców, którzy bezzasadnie odmawiają wykonania usługi: „Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”.

  • Zobacz, jaką karę wymierzył sąd I i II instancji

    Sąd Rejonowy dla Poznania Nowego Miasta i Wildy wydał wyrok nakazowy uznając instruktora za winnego popełnienia wykroczeń – nieuzasadnionej odmowy wykonania usługi i prowadzenia działalności gospodarczej bez zgłoszenia –  i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 zł. Instruktor wniósł sprzeciw od wyroku, a sąd musiał ponownie rozpatrzeć sprawę. 20 marca ten sam sąd wydał wyrok, w którym ponownie uznał szkoleniowca za winnego popełnienia obydwu wykroczeń. Sąd odstąpił od wymierzenia grzywny za odmowę świadczenia usługi jednocześnie wymierzając grzywnę w wysokości 200 zł. za wykonywanie działalności gospodarczej bez zgłoszenia. 

To już drugi wyrok, który jasno stwierdza, że klauzula sumienia w usługach jest niezgodna z polskim prawem.

Na podstawie tego samego przepisu łódzki sąd I i II instancji skazał łódzkiego drukarza, który w 2016 roku odmówił Fundacji LGBT Business Forum wydrukowania plakatów. W odpowiedzi na zamówienie stwierdził, że „nie przyczynia się do promocji ruchów LGBT”.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał zachowanie pracownika drukarni za wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń. W uzasadnieniu sędzia Marek Pietruszka stwierdził, że:

„W prawach stanowionych przez świecką władzę ustawodawczą nie jest dopuszczane wartościowanie wyznań i światopoglądów, i przyznawanie prymatu jednych, kosztem drugich”.

Art. 138 Kodeksu Wykroczeń jest de facto jedyną ochroną przed dyskryminacją osób nieobjętych tzw. unijną ustawą wdrożeniową z 2010 roku (ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania). Art. 6 ustawy o równym traktowaniu mówi bowiem o zakazie dyskryminacji w dostępie do usług ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne i narodowość. Poza ochroną pozostają m.in.: orientacja seksualna, tożsamość płciowa, niepełnosprawność, wiek czy rodzicielstwo.

Krucjata ministra Ziobro

W sprawę łódzkiego drukarza od początku włączył się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Twierdził, że skazujący wyrok naruszył wolność sumienia usługodawcy, a także złamał konstytucyjną gwarancję wolności gospodarczej. W związku z tym

  • w lipcu 2016 roku polecił prokuraturze włączenie się do sprawy (pisaliśmy o tym tutaj);
  • po wyroku sądu apelacyjnego zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Sąd Najwyższego (pisaliśmy tutaj);

Ale to nie wszystko. W styczniu 2018 roku minister Ziobro poinformował, że wniósł pismo do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą art. 138 Kodeksu.

Tym samym, zrobił duży krok w stronę klauzuli sumienia w usługach.

Więcej pisaliśmy o tym tutaj:


OKO.press pilnuje ABC praw LGBT+
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Dziennikarz i reporter. Laureat nagród: "Pióro Nadziei 2018" przyznawanej przez Amnesty International za dziennikarstwo zaangażowane i "Korony Równości 2019". Nominowany do nagrody "Zielony Prus" Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za wyróżniający start w zawodzie. W OKO.press pisze o edukacji, prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i polityce społecznej.


Masz cynk?