Kobiety z niepełnosprawnościami też mają prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji. Stanowisko dwóch komitetów ONZ
Czarny Piątek Warszawa
Fot. Agata Kubis

Kobiety z niepełnosprawnościami też mają prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji. Stanowisko dwóch komitetów ONZ