Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce i nakazuje wycofanie ustawy o sądach powszechnych
Wizyta Fransa Timmermansa w Polsce
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce i nakazuje wycofanie ustawy o sądach powszechnych