Miłosierne kazania abp. Jędraszewskiego: „Tęczowa zaraza”, „Ideologia LGBT zaprzecza godności człowieka”
20190802-jedraszewski
il.: Hanna Szukalska/OKO.press; fot. Agencja Gazeta; plakat ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, domena publiczna

Miłosierne kazania abp. Jędraszewskiego: „Tęczowa zaraza”, „Ideologia LGBT zaprzecza godności człowieka”