Żuraw został złapany, zabity i ukrzyżowany. Za tą makabrą stoi zabobon
Ukrzyżowany ptak
Żuraw zwyczajny (Grus grus). Fot. Andreas Weith / Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Żuraw został złapany, zabity i ukrzyżowany. Za tą makabrą stoi zabobon