Marszałek Kuchciński, który odwołał Sejm Dzieci i Młodzieży z obawy przed ich kontaktem z protestem osób z niepełnosprawnościami, zapewnia, że wciąż czeka na młodych w "sali plenarnej, która najlepiej oddaje ducha parlamentaryzmu". I zaklina, by nie dali się wplątać w politykę, choć to PiS razem z IPN używał SDiM do akcji dekomunizacyjnej

Marszałek Kuchciński zatwittował 23 maja do posłów i posłanek Sejmu Dzieci i Młodzieży:

Marszałek dołączył też oświadczenie sześciorga aktywistów i aktywistek młodzieżówki PiS oraz Młodej Prawicy, którzy wychwalają marszałka za decyzję odwołania/przełożenia obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2018 i stwierdzają, że „marszałek miał na uwadze względy organizacyjne oraz nasze bezpieczeństwo”.  Wygląda na to, że młoda prawica bała się, że zostanie zaatakowana przez osoby z niepełnosprawnościami lub przez ich matki.

„Jako młodzi ludzie” autorzy oświadczenia są też oburzeni, że powstała inicjatywa alternatywnych obrad SDiM. Ich zdaniem „już sam temat tych ewentualnych obrad, czyli »demokracja i wrażliwość społeczna« wskazuje na antyrządowe intencje”.

W oświadczeniu Kuchcińskiego zwraca uwagę pompatyczny zachwyt nad „salą plenarną, która najlepiej oddaje ducha parlamentaryzmu”. I fakt, że marszałek dołączył uśmiechniętą buźkę, żeby pokazać, że jest „kul”.

To PiS wplątywał i wciągał młodych

Apel marszałka o niewplątywanie w bieżącą politykę jest tym bardziej zaskakujący, że to właśnie w czasach „dobrej zmiany” Sejm Dzieci i Młodzieży został wciągnięty w bieżącą politykę, w tym politykę historyczną PiS. Sejmy z poprzedniej epoki poświęcone były tematom typowym dla ogólnej edukacji obywatelskiej. Dużo było o prawach dziecka, wolontariacie, samorządności szkolnej, reformie oświaty, ekologii, globalizacji, europejskości i demokracji.

Już w 2016 roku tematem SDiM zostały „Miejsca Pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej społeczności”, ale prawdziwy przełom nastąpił w 2017 roku, gdy Kancelaria Sejmu do współpracy – poza Ministerstwem Edukacji Narodowej i rządowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – zaprosiła Instytut Pamięci Narodowej.

Temat obrad zabrzmiał jak tytuł z „Gazety Polskiej”: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne”.

Uczniowie zostali wciągnięci w swego rodzaju akcję dekomunizacyjną. Zgodnie z założeniami w projektach, które przygotowywali na obrady, mieli wynaleźć komunistyczne nazwy – ulic, placów, skwerów, cmentarzy – a potem „nagłośnić i przeprowadzić działania mające na celu zmianę obowiązującej nazwy, zaproponować nową nazwę odwołującą się do pamięci o bohaterze lokalnym, a także wejść we współpracę z samorządem terytorialnym”.

Przebieg obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017 wymknął się jednak organizatorom spod kontroli. Mówcy spod znaku Partii Wolność licytowali się na antyeuropejskie i ksenofobiczne hasła. W „świątyni demokracji” młodzi ludzie darli flagę Unii Europejskiej („Europejskiej Rzeszy”), rzucali inwektywy o „hordach uchodźców” i wzywali do odrodzenia pod nacjonalistycznymi hasłami („Młodzież Wszechpolska i Ruch Narodowy przyniosą odrodzenie. Czołem wielkiej Polsce!”).

Poczciwe tematy z dawnych lat

Tematy w czasach przed PiS wpisywały się w edukację obywatelską tak jak rozumie ją demokratyczny świat. Wątki ekologiczne, lokalne, samorządu szkolnego przeplatały się z rozważaniami o ustroju demokratycznym:

 • „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?” (2015);
 • „Nasz samorząd uczniowski” (2011);
 • „Czym się chwalę, a czego się wstydzę, kiedy rozmawiam o Polsce z kolegami z innych krajów – jak mogę to zmienić?” (2009);
 • Jaka powinna być moja szkoła? (1996).”

Nawet w latach „pierwszego PiS” tematy nie wciągały dzieci i młodzieży w konflikt polityczny: „Ekologia – wybór przyszłości” (2006), „Moja ojczyzna wobec procesów globalizacyjnych” (2007).

 • Zobacz wszystkie tematy Sejmu Dzieci i Młodzieży 1995-2017

  2017

  • Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne
  • Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej

  2016

  • Miejsca Pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej społeczności
  • Jak dbać o miejsca pamięci, jak je oznaczać i jak zachęcać do poznawania historii lokalnej i tworzenia nowych miejsc pamięci?
  • Jak upowszechniać wiedzę o miejscach pamięci?

  2015

  • Miejsca młodych – Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?

  2014 – Wybory 

  • Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?
  • Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?
  • Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?

  2013

  • Lokalny ekorozwój

  2012

  • Samorządność i demokracja w szkole

  2011

  • Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej

  2010

  • Nasz samorząd uczniowski

  2009 – Młodzi wobec wydarzeń roku 1989

  • Jak wydarzenia roku 1989 pamiętają nasze rodziny? Co wiem o pokoleniach młodzieży, która przez 70 lat działała na rzecz demokracji i niepodległości? Co my możemy zrobić dla pomyślności Polski, żeby żyło się lepiej i sprawiedliwiej nam i pokoleniom, które przyjdą po nas?
  • Co możemy jeszcze zrobić, żeby Polska była silna i bezpieczna? W jaki sposób demokracja wpływa na umocnienie pokoju na świecie? Jak ważne są dla pokoju prawa człowieka i wzajemny szacunek? Co ja mogę zrobić dla pokoju w świecie – czy mogę cokolwiek?
  • Co znaczą dziś słowa Jana Pawła II, że nie ma wolności bez solidarności, kiedy myślę o Polsce, a co znaczą kiedy myślę o świecie? Czym się chwalę, a czego się wstydzę, kiedy rozmawiam o Polsce z kolegami z innych krajów – jak mogę to zmienić? Czy są Polacy za granicą, którym powinniśmy pomagać; na czym ta pomoc ma polegać?

  2008

  • Poseł naszych marzeń – szkic do portretu

  2007

  • Moja ojczyzna wobec procesów globalizacyjnych

  2006

  • Ekologia – wybór przyszłości

  2005

  • Demokracja – warunki jej umacniania

  2004 – Dobro Rzeczypospolitej – najwyższym prawem

  • Jestem cząstką społeczeństwa, więc mam prawo i obowiązek tworzenia właściwego wizerunku Polski.
  • Polacy w Unii Europejskiej. Jakie znaczenie będzie miał patriotyzm po integracji z Unią Europejską?
  • Co to znaczy być dobrym obywatelem?

  2003

  • Moja Ojczyzna – państwem demokratycznym

  2002

  • Europa – dialog kultur

  2001

  • Szkoła – przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem

  2000 – Reforma edukacji

  • Zbliża się rok 2000. Jak wyobrażam sobie szkołę XXI w.?
  • Wiedza, samodzielność, aktywność, odpowiedzialność – te cechy będą Tobie potrzebne w dorosłym życiu. Jak Twoja szkoła pomaga Ci w ich zdobywaniu?
  • Twoje oczekiwania związane z wprowadzoną w Polsce reformą oświaty.
  • Polskę obowiązuje uchwalona przed 10 laty Konwencja o Prawach Dziecka – czy Twoim zdaniem prawa w niej zawarte są w naszym kraju przestrzegane?
  • Jak Twoim zdaniem powinna w przyszłości wyglądać ordynacja wyborcza do Sejmu Dzieci i Młodzieży?

  1998

  • Wspólna Europa i nasze, Polski, dążenie do członkostwa w niej

  1997

  • Samorządność dzieci i młodzieży w szkole i w miejscu zamieszkania

  1996

  • Jaka powinna być moja szkoła?

  1995

  • Prawa dziecka zawarte w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!