"Lisy mają stworzyć plan ochrony kurnika". Ekolodzy o zespole ekspertów ministra ds. Puszczy Białowieskiej
Henryk Kowalczyk
Fot. AGNIESZKA SADOWSKA/Agencja Gaeta

„Lisy mają stworzyć plan ochrony kurnika”. Ekolodzy o zespole ekspertów ministra ds. Puszczy Białowieskiej