Ulica Iry Aldridge’a czy Ajry Oldridża. Absurdy łódzkiej dekomunizacji ulic. Łódzcy radni nadal walczą przeciw nowym nazwom
Ulica Salomona Jaszunskiego w Lodzi
Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Gazeta

Ulica Iry Aldridge’a czy Ajry Oldridża. Absurdy łódzkiej dekomunizacji ulic. Łódzcy radni nadal walczą przeciw nowym nazwom