0:00
Barbara Socha
Pełnomocniczka rządu do spraw polityki demograficznej; wiceministra rodziny i polityki społecznej