0:00
0:00

0:00

Barbara Socha
Pełnomocniczka rządu do spraw polityki demograficznej; wiceministra rodziny i polityki społecznej