0:000:00

0:00

bp Rafał Markowski
Biskup pomocniczy warszawski, członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego