0:00
bp Rafał Markowski
Biskup pomocniczy warszawski, członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego