0:00
0:00

0:00

bp Rafał Markowski
Biskup pomocniczy warszawski, członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego