0:000:00

0:00

02.04.2008 WARSZAWA , UL. WIEJSKA , SENAT , NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE SENATU Z UDZIALEM PREMIERA DONALDA TUSKA , ZWOLANE  W ZWIAZKU Z   RATYFIKACJA TRAKTAT LIZBONSKI UNII EUROPEJSKIEJ , DEBATA I GLOSOWANIE NAD WNIOSEKIEM SEJMU , KTORY WCZORAJ PRZEGLOSOWAL USTAWE O RATYFIKACJI TRAKTATU
NZ. SENATOR PIS CZESLAW RYSZKA
FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
O
Czesław Ryszka
senator PiS