0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Grzegorz Skowronek / Agencja GazetaGrzegorz Skowronek /...

Nie wszyscy senatorowie PiS myślą o protestantach to samo, co Ryszka. Projekt uchwały zgłosił inny senator PiS, Tadeusz Kopeć.

W projekcie podkreślał, że poglądy związane z reformacją trafiały w XVI wieku do Polski, która stanowiła w Europie model tolerancji religijnej. Pisał: "Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języka ojczystego, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości narodowej i obywatelskiej". Wyliczano znakomitych Polaków, którzy byli protestantami. W uchwale czytamy m.in.:

Do historii przeszły takie postacie Polaków ewangelików, jak m.in.: Mikołaj Rej, ojciec literatury polskiej i twórca polskiego języka literackiego; Jerzy Trzanowski, duchowny ewangelicki, autor zbioru pieśni religijnych, śpiewanych do dnia dzisiejszego; pastorzy Krzysztof Mrongowiusz i Gustaw Gizewiusz, zasłużeni działacze społeczni i orędownicy kultury polskiej w Gdańsku i na Mazurach.

Niespodziewanie uchwała napotkała jednak na opór senatorów PiS. Według Czesława Ryszki można wiele postaci polskich protestantów, którzy zasłużyli się dla kraju, uczcić indywidualnie. "Natomiast podważam obchodzenie tego jubileuszu uchwałą Senatu, zwłaszcza przez katolików"" - mówił. Obchodzenie Reformacji "byłoby przyłożeniem ręki do największego rozłamu w historii Kościoła (...) Nie zamierzam uderzać w dążenia do jedności chrześcijan (...) ale dodam, że wiem, że wszystkie te spotkania ekumeniczne nie zasypią podziałów, jakich dokonała w Kościele Reformacja".

Senator PiS podzielił się także następującym odkryciem:

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że protestantyzm ma już niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to rodzaj nowej religii, która podważyła wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego.
Wariactwo. Chrześcijaństwo to nie tylko katolicyzm!
Debata w senacie RP,02 lutego 2017

Senator Ryszka jest wieloletnim współpracownikiem Radia Maryja i Naszego Dziennika. Występuje często w kościołach - np. w październiku 2016 wygłosił we Wrocławiu wykład "ukazujący historyczny kontekst idei wprowadzenia intronizacji Chrystusa na Króla Polski". Wykład był zatytułowany: ”Królestwo moje nie jest z tego świata (J 18.28 )”.

OKO.press żywi ogromny szacunek dla uczuć religijnych senatora Ryszki. Nie możemy jednak pozwolić na to, by bezkarnie opowiadał głupstwa o protestantach.

Sprawdźmy, co mówił o protestantach św. Jan Paweł II - który jest zapewne autorytetem religijnym dla senatora Ryszki.

W 1983 roku w liście z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra Jan Paweł II pisał:

Historyczne wyjaśnienie odnoszące się do przeszłości, której znaczenie i skutki jeszcze trwają, musi iść w parze z dialogiem wiary, w którym my, tu i teraz, szukamy jedności. Ten dialog znajduje swoje solidne oparcie w tym co - według pism wyznania ewangelicko-luterańskiego - łączy nas nadal, także po podziale, a mianowicie w Słowie Pisma Świętego, w wyznaniach wiary, w soborach starożytnego Kościoła.

Jan Paweł II z szacunkiem wypowiadał się także o czeskim reformatorze religijnym Janie Husie, oraz Szwajcarów - Kalwina i Zwingliego. W 1991 roku papież powiedział także, iż „dzięki dialogowi teologicznemu ujrzało Światło dzienne ogromne dziedzictwo, które jednoczy luteranów i katolików”; że wyznają oni „tego samego Boga Trójjedynego oraz Syna Bożego, który wcielił się i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia”. Historia ekumenicznej działalności św. Jana Pawła II jest bardzo długa i nie miejsce tu ją streszczać - można ją przeczytać np. w tym miejscu. Nic nie wskazuje jednak, aby kiedykolwiek zgadzał się z poglądem wypowiedzianym przez senatora Ryszkę.

W dyskusji w senacie o protestantach wypowiadał się także inny senator PiS, prof. Jan Żaryn - który również uważał, że należy uczcić Polaków-protestantów, a nie rocznicę Reformacji, byłoby to bowiem "honorowanie rozłamu".

Ostatecznie Senat RP przyjął uchwałę na 500-lecie Reformacji - zrobił to jednak niewielką większością głosów (40 senatorów było "za", 27 "przeciw" i 17 wstrzymało się od głosu).

Kiedy 4 listopada 2016 roku Senat ustanowił 2017 rok "Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej", "za" głosowało 74 z 86 obecnych senatorów.

;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze