0:000:00

0:00

Dariusz Rosati
Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej