Dariusz Rosati
Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej