0:00
Jadwiga Staniszkis
Profesor socjologii, była bliska stronniczka Jarosława Kaczyńskiego.