0:00
Jakub Danecki
członek Rady Krajowej Partii Razem