Wykształcenie i działalność naukowo-publicystyczna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1977). W latach 1977–1999 był pracownikiem naukowym Zakładu Finansów i Prawa Finansowego WPiA UW. W latach 1979–1989 uczestnik stażów naukowych w Amsterdamie i Pradze.

W latach 2002–2003 wykładał w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Czytaj Więcej