0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

O interpelacji posła Janusza Szewczaka (PiS) - głównego ekonomisty SKOK i stałego komentatora ekonomicznego prawicowych mediów - do ministra kultury, napisał „Puls Biznesu” (6 marca 2019). Szewczak zareagował na przegraną spółki Fratria braci Karnowskich w rywalizacji z Agorą o zakup Radia Zet.

Informację o sprzedaży firmy Eurozet, nadawcy m.in. Radia Zet, ogłoszono 20 lutego. Szewczak zgłosił swoją interpelację 26 lutego (pełna treść tutaj).

Zgodnie z komunikatem Agora S.A. w wyniku zakończonych negocjacji w dniu 20 lutego 2019 r. zawarto:

  1. przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Eurozet („Umowa Przedwstępna”), pomiędzy Czech Radio Center a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), jako sprzedawcą („Sprzedawca”), Czech Media Invest a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), jako gwarantem zobowiązań Sprzedawcy, a także:
  • SFS Ventures, jako kupującym 60% udziałów Eurozet oraz
  • Spółką Agora, jako kupującym 40% udziałów Eurozet,

Agora za 40 proc. udziałów zapłaci 130,7 mln zł.

SFS Ventures to czeska spółka, której większościowym udziałem jest firma Sourcefabric oferująca rozwiązania typu open source dla mediów, a mniejszościowym — amerykańska spółka Salvatorska Ventures LCC należąca do funduszu Media Development Investment Fund (MDIF). Fundusz ten jest wspierany finansowo przez George'a Sorosa.

SKOK ma liczne powiązania osobiste i kapitałowe z mediami braci Karnowskich, a sam Szewczak występuje w nich jako ekspert.

Co napisał w interpelacji do ministra kultury?

„Tego typu transakcja jest całkowitym zaprzeczeniem idei repolonizacji mediów, która była jedną z głównych obietnic wyborczych obozu rządzącego”.
Fałsz. Nastąpiła repolonizacja Zetki, która w 100 proc. należała do czeskiego miliardera. Teraz 40 proc. kupiła polska Agora
Interpelacja poselska,26 lutego 2019

Za chwilę zajmiemy się dalszą częścią interpelacji posła Szewczaka (która jest ciekawa). Powiedzmy jednak na wstępie: jest to fałsz, i to podwójny.

Repolonizacja Zetki

W istocie nastąpiła bowiem "repolonizacja" Radia Zet. Przypomnijmy, że dotychczas 100 proc. Radia Zet miał czeski miliarder Daniel Kretínski (za pośrednictwem swojej grupy kapitałowej Czech News Center). To niewątpliwe NIE były polskie kapitały. Teraz 40 proc. Zetki jest w polskich rękach, czyli Agory S.A.

O czym by poseł Szewczak wiedział, gdyby rzucił okiem na strukturę akcjonariatu Agory. Wygląda tak:

  • Agora-Holding Sp. z. o.o. ma 11,6 proc. akcji (są to jednak akcje uprzywilejowane, które dają aż 35,36 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy). Agorę-Holding kontroluje kilkoro założycieli „Gazety Wyborczej”, głównie osoby wywodzące się ze środowisk dawnej opozycji;
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - 16,3 proc. akcji;
  • Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA - 9,65 proc. akcji;
  • Media Development Investment Fund, Inc., fundusz inwestycyjny związany z Georgem Sorosem, - 11,49 proc. akcji;
  • w wolnym obrocie giełdowym jest 50,97 proc. akcji.

Agora jest polską spółką

Podsumowując, Agora jest spółką w ponad 88 proc. polską, kontrolowaną w dodatku (w praktyce) przez bardzo zasłużone dla polskiej demokracji osoby.

O co więc chodzi posłowi Szewczakowi? Kiedy mówi „niepolskie”, ma na myśli „nie sprzyjające rządowi PiS”. Oto cytat z interpelacji:

„Wyrażana jest powszechna obawa, że ta transakcja przyczyni się do dalszej koncentracji mediów w Polsce w rękach zagranicznych i jest ona być może formą obejścia przepisów antykoncentracyjnych, a stanie się źródłem kreowania ideologii antychrześcijańskiej i antynarodowej oraz instrumentem propagandy antyrządowej”.

Poseł Szewczak chytrze nie napisał, gdzie i przez kogo ta obawa „jest powszechnie wyrażana”. Otóż jest ona wyrażana w mediach związanych z PiS, w tym w mediach braci Karnowskich, z którymi poseł współpracuje.

Dalej Szewczak stwierdza, że Radio Zet w rękach Agory „może odgrywać kluczową i wielce negatywną rolę na polskim rynku medialnym” oraz „w sposób niezgodny z polską racją stanu kształtować świadomość społeczną”.

Tymczasem w umowie kupna wyraźnie jest zaznaczone, że Agora jako wspólnik mniejszościowy nie będzie mieć wpływu m.in. na działalność operacyjną Eurozetu ani strategię programową jego stacji.

Agorze przysługują natomiast typowe uprawnienia wspólnika mniejszościowego, w tym prawo do mianowania i odwołania jednego członka rady nadzorczej Eurozet, oraz wpływ na decyzje w wybranych kluczowych sprawach dotyczących w szczególności struktury kapitałowej, zmiany umowy spółki, zmiany kapitału zakładowego czy likwidacji spółki.

Racja stanu PiS to nie jest racja stanu Polski

Poseł Szewczak ma ewidentny problem ze zrozumieniem idei wolnego rynku mediów - jego zdaniem media, które nie są jawnie prorządowe, wpływają na Polaków „niezgodnie z polską racją stanu”. Nie chcieliśmy tego komentować, ale nie możemy się powstrzymać - interes rządu PiS i polska racja stanu wcale nie muszą być tym samym.

Poseł Szewczak apeluje również, żeby „spekulanci giełdowi nie mieli wpływu na polski rynek medialny” (powołując się na zdanie Klubu Parlamentarnego PiS). Chodzi naturalnie o Sorosa, znienawidzonego przez prawicę i dyktatorów na całym świecie.

Sorosa krytykował prezydent USA Donald Trump, rosyjski dyktator Władimir Putin oraz autokrata rządzący Turcją, Recep Tayyip Erdoğan. Jego zagorzałym wrogiem jest też poniekąd krajan czyli Victor Orbán (pisaliśmy o tym np. tutaj).

Być może jednak posłowi Szewczakowi chodzi o coś dużo bardziej ponurego. Pisząc, że przejęcie Radia Zet jest „sprzeczne z ideą repolonizacji mediów”, ma na myśli nie tyle kapitał Agory, co żydowskie korzenie przodków części jej założycieli (które nie są żadną tajemnicą). Nie chcemy jednak uwierzyć, że poseł Szewczak mógłby patrzeć na świat przez antysemickie okulary.

O „repolonizacji” mediów mówią często politycy PiS i bliscy partii publicyści. Sprawa wraca regularnie, zwłaszcza, kiedy PiS ma kłopoty - np. po wyborach samorządowych w listopadzie 2018, w których PiS nie odniósł zdecydowanego zwycięstwa, a zdaniem opozycji - przegrał. W OKO.press pisaliśmy o tych pomysłach wielokrotnie.

Wiadomo również, że partia przygotowywała ustawę mającą zmusić część zagranicznych właścicieli do sprzedaży swoich mediów w Polsce. Pomysł upadł - jak przyznawało wielu polityków PiS, w tym ostatnio wicepremier Piotr Gliński - ze względu na zdecydowany sprzeciw zarówno USA, jak i Unii Europejskiej. Amerykańska ambasador protestowała nawet oficjalnie w liście, który w listopadzie 2018 roku wyciekł do mediów.

Poseł Szewczak oczekuje, że ministerstwo kultury zablokuje przejęcie przez Agorę Radia Zet. To zapewne wołanie na puszczy.

;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze