0:00
0:00

0:00

26.10.2013 Opole , konferencja naukowa Nadzieje i koszty spoleczne zaplodnienia in vitro Wydzial Teologiczny UO biskup Jozef Wrobel

Fot. Nikodem T. Jacuk / Agencja Gazeta
Józef Wróbel

Biskup pomocniczy lubelski, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych