0:00
0:00

0:00

Maciej Sawicki
Reporter "Wiadomości" TVP.