0:000:00

0:00

Marek Tombarkiewicz
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia