0:00
0:00

0:00

Marek Tombarkiewicz
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia