0:00
Michał Gzowski

Polityk Solidarnej Polski spod Elbląga. Zanim rozpoczął pracę jako rzecznik Lasów Państwowych, pełnił funkcję doradcy ministra Zbigniewa Ziobro. W Ministerstwie Środowiska był szefem Gabinetu Politycznego Michała Wosia i jego rzecznikiem prasowym. Z wykształcenia prawnik.