0:00
Piotr Dardziński
Dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego