0:000:00

0:00

Tomasz Szatkowski
PiS, wiceminister MON