Kozłowski Wojciech
Wicedyrektor Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.