0:00
0:00

0:00

Kozłowski Wojciech
Wicedyrektor Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.