Międzymorza jeszcze nie ma, a już się wyludnia
World Population Prospects: 2017, United Nations, January 2018

Międzymorza jeszcze nie ma, a już się wyludnia