"Za zaistniałą sytuację zarówno rektora uczelni, jak i organizatorów konferencji, przeprosił minister Spraw Wewnętrznych i Administracji" - napisano w oświadczeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednak to nie załatwia sprawy. Zdaniem naukowców policja bezprawnie wkroczyła na teren uczelni i złamała prawo. Nadal nie wiadomo, kto wydał takie polecenie

„W czasie, gdy jako organizatorzy konferencji byliśmy u rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, zatelefonował do niego minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński” – relacjonuje OKO.press Tymoteusz Kochan. „Minister powiedział, że nie jest odpowiedzialny za tę sytuację i przeprosił za wkroczenie policji na teren uczelni. Zrozumieliśmy, że minister nie wie, na czyje polecenie służby interweniowały”.

Przypomnijmy: w piątek 1o maja w trakcie konferencji naukowej „Karol Marks: 2018” na teren ośrodka w Pobierowie weszli funkcjonariusze policji. Chcieli ustalić, czy nie jest tam łamana konstytucja poprzez praktyki totalitarne. Wylegitymowali organizatorów, zebrali materiał dowodowy, robiąc zdjęcia rozłożonym w kuluarach książkom. Nie weszli na salę, gdzie wygłaszano referaty, „nie wysłuchali nawet 5 sekund konferencji” – powiedział nam współorganizator Tymoteusz Kochan. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej interwencja odbyła się po zawiadomieniu prokuratury rejonowej Szczecin Zachód. Opisaliśmy to wydarzenie w tekście „Prokuratura Ziobry sprawdza Marksa„.


Aktualizacja: Szczecińska prokuratura poinformowała w poniedziałek, że dostała pisemny donos o „publicznym propagowaniu ustroju totalitarnego.


Według rektora Uniwersytetu Szczecińskiego interwencja policji była „nieuprawniona” i narusza art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Czyli: służby nie uzyskały zgody na interwencję na terenie uczelni ani nawet nie poinformowały rektora o planowanej interwencji.

 • Przeczytaj ustawowy zapis o autonomii uczelni

  Art. 227. 1. Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

  2. Teren uczelni określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego.

  3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora.

  4. Porozumienia zawarte przez rektora z właściwymi organami służb, o których mowa w ust. 3, mogą określić inne przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające przebywanie tych służb na terenie uczelni.

  5. Służby, o których mowa w ust.3, są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora.

„Przeprosiny ministra Brudzińskiego nie załatwiają sprawy” – mówi OKO.press Tymoteusz Kochan. „Uniwersytet i rektor podejmują działania zmierzające do wyjaśnienia.

W naszym odczuciu zostało złamane nie tylko prawo o szkolnictwie wyższym, ale też konstytucyjne zapisy o wolności prowadzenia badań naukowych. To bardzo symboliczna i zapadająca w pamięć sytuacja”.

Rzeczniczka prasowa ministerstwa nauki, Katarzyna Zawada, napisała w odpowiedzi na pytanie OKO.press, czy resort zajmie się sprawą:

„Zdarzenie jest nam znane, pracownicy MNiSW przyjrzą się tej sprawie. Natomiast minister MSWiA przeprosił władze uczelni za zaistniałą sytuację. Od władz uczelni, z którymi jesteśmy w kontakcie, wiemy, że policjanci po otrzymaniu informacji, że znajdują się na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Szczecińskiego, opuścili miejsce konferencji”.

 • Przeczytaj oświadczenie Uniwersytetu Szczecińskiego z 14 maja 2018

  W związku z interwencją policji podczas konferencji naukowej  z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy” organizowanej w tym roku pod hasłem  „Karol Marks  1818-2018” w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie w dniu 11 maja 2018 roku, nieuprawnioną i naruszającą  art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, poprzez brak uzyskania pozwolenia rektora na interwencję służb na terenie uczelni czy choćby brak poinformowania rektora o planowanej interwencji – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego wystąpi do odpowiednich służb z wnioskiem o wyjaśnienie okoliczności interwencji.

  Należy podkreślić, iż ogólnopolskie naukowe konferencje realizowane przez Instytut Filozofii US, odbywają się w Pobierowie cyklicznie od 2010 roku, a samo czasopismo uniwersyteckie „Nowa Krytyka”, będące współorganizatorem przedsięwzięcia, wydawane jest od ponad 25 lat, a jego numery, podobnie jak programy konferencyjne, są ogólnodostępne w Internecie.

  Za zaistniałą sytuację zarówno rektora uczelni, jak i organizatorów konferencji, przeprosił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 


"Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
OKO pisze o edukacji. Wesprzyj nas.

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Dumna z mazowiecko-podlaskich korzeni. W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.