Minister klimatu uchylił decyzję dla zapory w Siarzewie. Czy to koniec „monstrum zagrażającego Wiśle"?
StopienWodny_Siarzewo_news_image_big_gallery

Minister klimatu uchylił decyzję dla zapory w Siarzewie. Czy to koniec „monstrum zagrażającego Wiśle”?