Minister Kowalczyk powołał nieżyjącego naukowca do Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Henryk Kowalczyk
Fot. AGNIESZKA SADOWSKA/Agencja Gaeta

Minister Kowalczyk powołał nieżyjącego naukowca do Państwowej Rady Ochrony Przyrody