Strajk Klimatyczny na konwencji Kidawy. Dlaczego nie podali jej ręki?
Tytus Kiszka i Asia Kołakowska z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego podczas konwencji prezydenckiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, 29 lutego 2020

„Mamy dość ściskania rąk polityków”. Tytus i Asia z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego